Algemene Voorwaarden

Aanmelding
Aanmelding voor de 18th International HLA & Immunogenetics Workshop Meeting vindt plaats door middel van een volledig ingevuld aanmeldformulier dat via internet is verzonden en is ontvangen door de organisatie. De organisatie bevestigt de aanmelding per e-mail. Mocht u deze bevestiging niet binnen 15 minuten ontvangen dan vragen we u direct contact op te nemen met de organisatie. 

Betaling
Tijdens de aanmeldprocedure dient u de factuur per ommegaande te voldoen via een elektronische overboeking of credit card betaling. Niet-afgeronde of teruggehaalde betalingen worden als niet-voldaan beschouwd. In die gevallen vervallen alle rechten die bij een inschrijving horen totdat de betaling alsnog voldaan is.

Annulering
De bezoeker heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren. Annulering vindt plaats per aangetekende brief gericht aan de 18th International HLA & Immunogenetics Workshop Foundation, T.a.v. Eric Spierings, van der Heijdenlaan 4A, 3705EG, Zeist, of of e-mail (spierings @ ihiw18.org). Annulering is pas definitief wanneer deze is bevestigd door de organisatie.

  • Bij annulering t/m 1 april 2022 wordt het bedrag van € 55,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht. Eventuele kosten gemaakt om de betaling te voldoen, zoals creditcard kosten, worden niet gerestitiueerd.
  • Bij latere annulering na 1 maart 2022 of no show bent u het volledige bedrag verschuldigd. 
  • U kunt kosteloos iemand als vervanger aanwijzen. De organisatie dient hierover uiterlijk 15 april 2022, per e-mail, geïnformeerd te worden.

De 18th International HLA & Immunogenetics Workshop Foundation behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname of andere onvoorziene omstandigheden, het event of een deel van het event geen doorgang te laten vinden. Vanzelfsprekend zullen deelnemers hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Reeds betaalde deelnamekosten aan de Foundation worden door ons terugbetaald. Mocht het evenement op het laatste moment niet doorgaan, dan is het niet mogelijk om declarabele uren en reiskosten in rekening te brengen bij de 18th International HLA & Immunogenetics Workshop Foundation.